info@dmva.nl 0183 30 70 40 +31183307040 Facebook Instagram Gratis waardebepaling

Veel gestelde vragen

Aankoop

Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar is dus wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereist, waarbij de koop pas tot stand komt, nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend.

Nee, sinds 2018 kan je de kosten koper niet meer meefinanciëren. Het is niet meer mogelijk om meer dan 100% van de woningwaarde te lenen voor je hypotheek. Dit betekent dat je de kosten koper in 2023 dus moet betalen van je eigen geld. 

Er is één uitzondering: dit is wanneer de woning voor een hogere marktprijs getaxeerd wordt dan dat jij het hebt gekocht. Voorbeeld: Stel dat je een woning koopt voor €300.000. Als we hier de kosten koper bij optellen, dan zitten we ongeveer op €307.000. Mocht de woning getaxeerd worden op €300.000, dan moet je de kosten koper uit eigen zak betalen.

Maar mocht de woning getaxeerd worden op bijvoorbeeld €305.000. Dan mag je dat bedrag lenen. Je kan dan €5.000 van de kosten koper meefinancieren, en je hoeft dan slechts €2.000 in te leggen. Je hypotheek is dan wel hoger, maar die €5.000 kun je mooi gebruiken om iets voor de inboedel te kopen.

Wanneer een woning 'onder bod' is, is er - zoals het woord al zegt - een bod op de woning uitgebracht. Soms is er al een mondelinge overeenkomst tussen de kandidaat-koper en de verkoper. Omdat er nog niets op papier staat kunnen er gewoon nog (nieuwe) bezichtigingen ingepland worden.

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6% van de koopprijs van de aangekochte woning.

Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

1. Overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting in 2023
Iedereen die overdrachtsbelasting betaalt, betaalt in 2023 2% van de koopsom behalve:

  • 35 jarigen die een woning kopen met een koopprijs van maximaal € 440.000. Zij betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting. Aan deze vrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden. De complete voorwaarden vind je op de website van Rijksoverheid.
  • Beleggers (zij die zelf niet in de woning gaan wonen). Zij betalen in 2023 10,4% overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting in 2024
Iedereen die overdrachtsbelasting betaalt, betaalt in 2023 2% van de koopsom behalve:

  • 18-35 jarigen die een woning kopen met een koopprijs van maximaal € 510.000. Zij betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting. Aan deze vrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden. De complete voorwaarden vind je op de website van Rijksoverheid.
  • Beleggers (zij die zelf niet in de woning gaan wonen). Zij betalen in 2024 10,4% overdrachtsbelasting.

2. Notariskosten
De notariskosten liggen vaak tussen de €1.200 en €1.500. Je moet betalen voor de: Hypotheekakte: hierdoor heeft de bank zekerheid dat jouw lening wordt terugbetaald. Akte van levering (eigendomsbewijs): de woning komt op jouw naam te staan. Inschrijving in het kadaster van de hypotheekakte en de leveringsakte: de notaris regelt deze kosten, dus daarom verloopt de betaling via de notaris.

Welke aanvullende kosten je nog meer moet betalen? Dat lees je hier.

Gedurende de bedenktijd kan de koper de koopovereenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen.

De bedenktijd duurt (minimaal) drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende koopovereenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de koopovereenkomst heeft ontvangen. Indien de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De wettelijke bedenktijd geldt niet voor de koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf.

Mocht u gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, kan het verstandig zijn dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien u dit mondeling doet.

Lees hier alles over de bedenktijd bij de aankoop van een woning.

Onderhandelingen

De verkoper stelt in overleg met zijn makelaar een vraagprijs vast. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist uiteindelijk zelf of hij wenst te verkopen. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over alle zaken eens zijn, komt er pas een koop tot stand (na schriftelijke vastlegging.)

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit moet hij echter wel aan de betrokkenen laten weten.

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper positief reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning.

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Nee. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als u als koper ons inschakelt voor de aankoop van uw woning zal u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.