info@dmva.nl 0183 30 70 40 +31183307040 Facebook Instagram Gratis waardebepaling

Wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een woning

Hoe lang duurt de bedenktijd bij de aankoop van een woning? Wij beantwoorden de meest gestelde vragen over de bedenktijd.

 

Het kopen van een woning is geen alledaagse bezigheid. Gelukkig hebben woningkopers in Nederland het voorrecht van bedenktijd. We leggen uit wat bedenktijd is en beantwoorden veelgestelde vragen.

Wat is wettelijke bedenktijd?

Wettelijk bedenktijd is de periode waarin een woningkoper af mag zien van de aankoop van een woning. In deze periode kun je zonder opgaaf van reden en zonder dat je een vergoeding aan de verkoper hoeft te betalen, afzien van de aankoop van de woning.

Hoelang duurt de bedenktijd?

 • De bedenktijd gaat in om 0.00 uur op de dag na de dag waarop de koper een (kopie van de) door de koper en verkoper ondertekende versie van de koopakte heeft ontvangen.
 • De bedenktijd duurt in principe 3 dagen.
 • Van de drie dagen bedenktijd moeten er minstens twee een werkdag zijn.
 • Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan eindigt de bedenktijd de eerste werkdag erna..
 • De bedenktijd eindigt om 23:59 van de laatste dag van de bedenktijd.

Welke dagen tellen mee als feestdag?

Onderstaande dagen gelden als feestdag waarop de bedenktijd niet verloopt:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren
 • Eerste en Tweede Kerstdag

Wat als de bedenktijd op zaterdag start?

Als de koopakte op vrijdag wordt ondertekend, gaat de bedenktijd in om 0.00 uur op zaterdag. Omdat de bedenktijd minimaal twee werkdagen moet bevatten, eindigt de bedenktijd op dinsdag om 23:59.

Geldt bedenktijd ook voor nieuwbouw?

Net als voor bestaande bouw geldt er voor nieuwbouw wettelijke bedenktijd. Soms is de bedenktijd voor nieuwbouw zelfs langer, bijvoorbeeld 7 dagen.

Heeft een woningverkoper ook recht op bedenktijd?

Nee, voor een woningverkoper geldt geen wettelijke bedenktijd.

Waarom is er bedenktijd?

Bedenktijd biedt kopers de kans om de koopovereenkomst nog een laatste keer grondig te overwegen, juridisch advies in te winnen en de laatste twijfels weg te nemen voordat ze zich definitief aan de aankoop verbinden. De bedenktijd is bedoeld om impulsieve beslissingen te voorkomen.

De koop annuleren binnen de bedenktijd, hoe doe je dat?

Als je af wil zien van de aankoop, dien je dat schriftelijk door te geven. Dat mag per e-mail, maar doe je liever nog per aangetekende brief, zodat je zeker weet dat de annulering wordt ontvangen.

Kan de bedenktijd verlengd worden?

Bedenktijd is een wettelijk vastgestelde periode waaraan zowel de koper als de verkoper zijn gebonden. Natuurlijk mag je onderling wel afspraken maken over een langere bedenktijd. Zet die afspraak dan wel goed op papier.

Wanneer is er geen wettelijke bedenktijd?

In wettelijke bedenktijd is niet van toepassing bij de aankoop van:

 • grond (onbebouwd);
 • een woonboot;
 • een woonwagen;
 • huurkoop;
 • een aankoop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Heb je vragen of interesse in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.

App Bel Mail Formulier