info@dmva.nl 0183 30 70 40 +31183307040 Facebook Instagram Gratis waardebepaling

Wat betekent verkocht onder voorbehoud en welke ontbindende voorwaarden zijn er?

Verkocht onder voorbehoud, wat betekent dat eigenlijk? En wat zijn ontbindende voorwaarden? Hoelang gelden deze? Wat voor soort ontbindende voorwaarden komen vaak voor? Jouw makelaar legt het uit.

 

Tijdens je zoektocht naar een huis ben je vast en zeker de status “verkocht onder voorbehoud” tegengekomen. Maar wat betekent verkocht onder voorbehoud eigenlijk en welke ontbindende voorwaarden worden er zoal opgenomen in het (voorlopig) koopcontract? Wij leggen het aan je uit.

Wat betekent verkocht onder voorbehoud?

Verkocht onder voorbehoud betekent dat er een (voorlopig) koopcontract is getekend, maar dat de koop nog niet helemaal definitief is. Er zijn in het koopcontract ontbindende voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om de koop definitief te maken. Als er niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, dan mag zowel de verkoper als de koper de koop ontbinden.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die in het (voorlopig) koopcontract worden opgenomen. Als er niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, dan mag zowel de verkoper als de koper de koop ontbinden.

Door ontbindende voorwaarden op te nemen in het koopcontract, kunnen zowel verkoper als koper hun risico beperken en zichzelf beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.

Welke ontbindende voorwaarden komen vaak voor?

Onderling spreek je zelf af welke ontbindende voorwaarden er in het (voorlopig) koopcontract worden opgenomen. De onderstaande voorwaarden worden vaak opgenomen. We leggen ze uit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbehoud van financiering:

Als de koper geen hypotheek kan krijgen binnen een bepaalde termijn, kan de koop worden geannuleerd.

Voorbeeld: Jip heeft een hypotheek nodig om het huis van Janneke te kunnen kopen, maar hij weet nog niet zeker of de bank hem het benodigde bedrag zal lenen. Daarom laat hij daarvoor een ontbindende voorwaarde opnemen. Als hij geen toereikende hypotheek kan krijgen binnen een afgesproken termijn, bijvoorbeeld 3 weken, dan kan hij van de koop afzien. Dit geeft Jip de zekerheid dat hij niet vastzit aan de koop als hij geen financiering krijgt.

Voorbehoud van NHG:

Als de koper geen hypotheek met NHG kan krijgen, kan de koop geannuleerd worden.

Voorbeeld: Jip wil een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hij laat daarvoor een ontbindende voorwaarde opnemen die zegt dat als hij geen NHG-hypotheek kan krijgen, de koop niet doorgaat.

Voorbehoud van bouwkundige keuring:

Als uit een bouwkundige keuring blijkt dat er ernstige gebreken zijn aan het huis, kan de koper besluiten om de koop te annuleren of om reparaties eisen.

Voorbeeld: Jip wil er zeker van zijn dat het huis van Janneke in goede staat verkeert voordat hij het koopt. Hij wil daarom een bouwkundige keuring uit laten voeren. Als uit de keuring blijkt dat er ernstige problemen zijn waarvan de reparatie kosten hoger zijn dan een specifiek bedrag, bijvoorbeeld 15.000 euro, dan kan Jip besluiten om van de koop af te zien of om reparaties te eisen voordat hij definitief koopt. Zo beschermt hij zichzelf tegen het kopen van een huis met gebreken.

Voorbehoud verkoop eigen woning:

Als een koper zijn eigen huis niet binnen een bepaalde tijd kan verkopen, kan hij de koop van het nieuwe huis annuleren.

Voorbeeld: Jip heeft al een huis dat hij eerst wil verkopen voordat hij het nieuwe huis van Janneke koopt. Hij laat een ontbindende voorwaarde opnemen die zegt dat als hij zijn eigen huis niet binnen een specifiek termijn, bijvoorbeeld 2 maanden, kan verkopen, hij de koop kan annuleren. Dit geeft Jip de flexibiliteit om het nieuwe huis te kopen, maar alleen als hij zijn eigen huis op tijd verkoopt.

Voorbehoud omgevingsvergunning aanvragen voor verbouwen en/of slopen:

Als de koper geen omgevingsvergunning krijgt om te verbouwen, kan de koop geannuleerd worden.

Voorbeeld: Jip wil het huis van Janneke kopen, maar alleen als hij het naar zijn wens mag verbouwen. Daarom wil hij de koop pas definitief maken, als hij zeker weet dat hij hiervoor de benodigde vergunningen krijgt van de gemeente. Hij laat daarom een ontbindende voorwaarde opnemen die zegt dat als hij geen omgevingsvergunning kan krijgen voor het verbouwen, hij de koop mag annuleren. Dit geeft Jip de zekerheid dat hij zijn plannen kan uitvoeren.

Gelden ontbindende voorwaarden ook voor verkopers?

Ontbindende voorwaarden gelden voor zowel koper als verkoper. Ook de verkoper mag van de koop afzien als de koper niet aan de voorwaarden kan voldoen.

Hoelang zijn ontbindende voorwaarden geldig?

De looptijd van ontbindende voorwaarden worden opgenomen in het (voorlopig) koopcontract. Er geldt geen vast termijn. Over het algemeen worden ze gesteld voor een periode van enkele weken tot een paar maanden.

Wat gebeurt er als de ontbindende voorwaarden zijn verlopen?

Als het termijn van de ontbindende voorwaarden is verlopen zonder dat deze wordt ingeroepen, wordt de koopovereenkomst definitief. Dit betekent dat beide partijen, de koper en de verkoper, gebonden zijn aan de voorwaarden van de koopovereenkomst zoals die zijn vastgelegd in het (voorlopig) koopcontract.

Kun je ontbindende voorwaarden verlengen?

Heb je meer tijd nodig? Ontbindende voorwaarden kunnen in onderling overleg worden verlengd. Het verlengen moet worden overeengekomen voordat de oorspronkelijke termijn van de ontbindende voorwaarden verstrijkt.