info@dmva.nl 0183 30 70 40 +31183307040

Terug in de tijd - Nieuwendijk

Het enige onderwijs in Nieuwendijk, voor het jaar 1851, waren de taal- en rekenlessen verdeeld over twee lokalen. Toch verkopen wij twee schoolmeesters woningen in Nieuwendijk. Hoe zijn deze woningen hier gekomen? Lees hier meer over deze interessante geschiedenis.

Het enige onderwijs in Nieuwendijk, voor het jaar 1851, waren de taal- en rekenlessen verdeeld over twee lokalen. Arie den Dekker vond dat daar verandering in moest komen. Hij bouwde op eigen grond een groot pand dat als instituut en internaat diende. Het pand koste twaalfduizend gulden.

De jongens werden meerdere talen aangeleerd, waaronder Frans. Hun meesters noemde ze 'mesjeu'; een gewoonte die lang bleef hangen in Nieuwendijk. De hoofdleraar van de school was 'mesjeu' Hasselman; dit is de reden dat de school ook wel 'Instituut Hasselman' werd genoemd.

 

Nog een school

Tegenover instituut Hasselman werd rond 1985 nog een nieuw schoolgebouw geopend voor het basisonderwijs. Het werd 'De School met de Bijbel genoemd'. 

Door de leerplichtwet in 1900 groeide het aantal basisschoolleerlingen. De leerplichtwet betekende dat iedereen minimaal zes jaar naar de lagere school moest. Het basisschoolgebouw werd te klein en er werd een grotere school gebouwd en in 1907 geopend.

Omdat het christelijk onderwijs geen geld van de regering kreeg, zijn de drie gebouwen bekostigd door Arie den Dekker. Bij de financiering van de 'kleine' School met de Bijbel schoot Pietsje Hasselman, de zus van de hoofdonderwijzer, ook te hulp.

 

 

Schoolmeesterswoning

In 1906 werd er naast instituut Hasselman een schoolmeesterswoning gebouwd. Daar hebben we helaas geen oude foto's van. 

Na schriftelijk toestemming te hebben gekregen van de burgermeester en de wethouder werd er in opdracht van de school  in 1935 ook een schoolmeesterswoning gebouwd naast 'De School met de Bijbel'. Architect J. Rijk de Waal ontwierp de woning. Zijn tekeningen zijn bewaard gebleven. Ook is er nog een oude krantenknipsel bewaard gebleven waarin de bouw werd bekend gemaakt. 

 

Klassenfoto's. 

Twee jaar later was het resultaat er; een prachtige villa, die als schoolmeesterswoning diende. Er werden verschillende keren klassenfoto's voor de woning genomen.

 

Veroudering

De school verouderde snel.

  • Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het tijdelijk gebruikt door vijandige troepen. Zij lieten een enorme ravage achter.
  • In 1945 kreeg de school een voltreffer van een granaat.
  • Bij de watersnoodramp in 1953 kreeg de school te maken met waterschade.

 

 

De regenboog

Men twijfelde tussen reparatie en nieuwbouw. Uiteindelijk besloot men voor het laatste. De school werd neergehaald en in 1976 werd de nieuwe school geopend. De naam werd gewijzigd naar 'De Regenboog'.

Afgelopen paar jaren is ook dit schoolgebouw weer neergehaald en opnieuw gebouwd.

 

En nu? 

Is er nu niets meer over van deze geschiedenis? Jawel, het gebouw van Instituut Hasselman bestaat nog en heeft een woonbestemming met vijf woningen. Ook is er een straat in Nieuwendijk naar Hasselman vernoemd.

En nog ander geweldig nieuws: de schoolmeesterswoningen bestaan nog en staan/stonden bij ons te koop! De huidige eigenaren hebben er heerlijk gewoond. Met behoud van authentieke elementen en met eerbied voor de historie van de panden zijn de woningen volledig gerenoveerd.

Bekijk de woningen hier:


Bronnen afbeeldingen 1, 2, 5, 6: Facebookpagina 'Oud Nieuwendijk'. Afbeelding 3: NieuwendijkSijt. Afbeelding 4: Ansichtenkaartenbeurs. Afbeelding 7: Streekarchief Langstraat Heusden Altena